Tarieven

 • Eerste uitgebreide consult/intake in de praktijk: 95 euro.
 • Vervolgconsult (één uur): 55 euro.
 • Kirlianfoto's voor en na behandeling: 5,00 euro.
 • Meertijd wordt, in overleg, evenredig in rekening gebracht.

  De gemiddelde behandeltijd bedraagt 60 tot 70 minuten.
  Indien de reisafstand naar mijn praktijk te groot is, dan is er de mogelijkheid tot consultatie via de telefoon of via email. We maken dan van te voren een afspraak hoe en wanneer we elkaar spreken.
  Ook is consultatie/behandeling aan huis mogelijk. Zie hiervoor complementairezorgarnhem.nl .

 • Consultatie per telefoon: 40 euro (45 minuten), met een minimum van 30 euro per telefoongesprek. Daarna 5 euro per 10 min.

 • Consultatie per email: koop een strippenkaart van 2, 4 of 6 strippen, ter waarde van respectievelijk 27,50, 55,00 of 72,50 Euro. Elke strip is voor 15 minuten; richtlijn twee open vragen (geen 'ja/nee' vragen).

  Betaling

 • De nota wordt per email verstuurd.
 • Wanneer een herinnering tot betaling wordt verzonden, wordt 5 euro extra adminstratiekosten gerekend.
 • Het afzeggen en/of verplaatsen van een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van te voren. Wanneer afzegging toch binnen 24 uur vóór het afgesproken consult gebeurt, of als een afspraak niet wordt nagekomen, dan worden de consultkosten in rekening gebracht.

  Privacy-beleid

  Ons privacy-beleid.

  Registratie en zorgverzekering

  Jarenlang ben ik geregistreerd geweest bij verschillende beroepsverenigingen en koepelorganisaties voor kwaliteitscontroles. De kosten en vaak bureaucratische lasten die dat gaf, wogen niet op tegen de beperkte vergoedingen door zorgverzekeraars. Een situatie die eerder slechter wordt dan beter. In plaats van het maken van die kosten en plegen van die inspanningen, heb ik direct de tarieven voor cliënten verlaagd.

  Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 9185865.

  Aangesloten bij ZZP-Nederland en in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) aangesloten bij Quasir onder aansluitnummer 11055383. Verzekerd ten behoeve van beroepsaanprakelijkheid in de zorg bij VKG.

 • 2014/2015 Impuls