Hoe werkt het

Kleur en licht wordt met behulp van een lichtpen in het lichaam gebracht. De lichtpen wordt daartoe een kort moment op de huid gezet of over de huid bewogen. (zgn. 'strijken'). De punten op de huid zijn reflextorisch verbonden met organen en/of weefsels in het lichaam. De lichtenergie en de kleurinformatie vindt via de energiebanen zijn weg in het lichaam en zal via de hersenen, de lichaamsprocessen in gang zetten die nodig zijn voor het herstellen van de innerlijke balans.

Kleurenpunctuur geeft een zachte impuls aan het lichaam om interne zaken (opnieuw) even in het licht te zetten waarmee ze gezien en erkend kunnen worden. Hierdoor verdwijnt de schaduw, de verkramping en het gevoel of de gedachte dat iets er niet mag/mocht zijn. Dit zorgt namelijk voor een innerlijk conflict en dit ondermijnt, op een subtiel niveau, je geestelijk en fysiek wel-zijn. Licht met kleureninformatie brengen de kwaliteiten die je (on)bewust hebt weggestopt of probeerde te negeren, weer tot leven; je weet weer wat je verlangen is en wat je te doen hebt.

De meest voorkomende fysieke reactie op kleur- en lichttherapie is die van een (vaak) diepgevoelde ontspanning. Soms verschijnen er ook (oude) beelden of ervaar je een inzicht of gevoel. Meerdere behandelingen zijn vaak nodig om vaste patronen definitief te doorbreken maar elke behandeling geeft je een impuls in de juiste richting. In kombinatie met het reinigen van je lichaam verlopen die veranderingsprocessen vaak sneller!

Behandelingsgebieden

Zowel op de segmenten/delen van het lichaam waar de klacht zich manifesteert alsook acupunctuurpunten en reflexzones van de betreffende lichaamsdelen kunnen worden behandeld. Belangrijke reflexzones zijn de ogen, oren, gezicht, handen en voeten.

Een speciale plek binnen de kleurenpunctuur is de OGT. OGT staat voor Ophtalmotrope Genetische Therapie en is een therapeutische methode die is ontwikkeld vanuit de bekende irisdiagnostiek. Onze ogen, als onderdeel van ons zintuigstelsel/ zenuwstelsel, onderhouden een open verbinding met de buitenwereld. Alle beelden uit de buitenwereld die wij tot ons nemen, via onze pupillen, worden verwerkt en opgeslagen in onze hersenen. Deze prikkels zetten fysiologische processen in gang en onderhouden die ook. Een reflectie hiervan is te zien in beide irissen. Ons hele lichaam is topografisch vastgelegd in beide irissen. Peter Mandel heeft deze topografie overgedragen op het voorhoofd en zo ontstond er een geheel nieuwe behandelingsmogelijkheid.
Middels deze behandeling kunnen constitutionele zwaktes worden versterkt en eventueel daaruit voortgekomen klachten worden gereguleerd. Zie voor meer info over dr. Mandel de website http://www.kleurenpunctuur.nl/petermandel.html of www.esogetics.com.2014/2015 Impuls