Kirlianfotoanalyse

Kirlianfotografie is een bijzonder mooie manier om tot een goede analyse van je gezondheidstoestand te komen. Met speciale apparatuur wordt een foto van je vinger- en teentoppen gemaakt. Het licht dat je lichaam uitzendt - hoewel van een zeer lage frequentie - wordt zo zichtbaar gemaakt op fotopapier. Op de kirlianfoto is zichtbaar hoe de informatie- en energiestroom in je organen en lichaamssystemen lopen. Eventuele blokkades laten zich zo snel opsporen. Kirlianfotoanalyse geeft zowel aanwijzingen voor de oorzaak van de klacht en de te volgen therapie als informatie over de reactie van de patiënt op de behandeling. Dat laatste gebeurt via een controlefoto die na de behandeling kan worden gemaakt.

Het meridiaanstelsel

De methode is gebaseerd op de theorie van de Oosterse geneeswijzen, het meridiaanstelsel: het netwerk van energiekanalen in ons lichaam waardoor de energie stroomt en het energielichaam vormgeeft en onderhoudt. Kirlianfotoanalyse wordt ook wel Energetische Emissie Analyse (EEA) genoemd.

De dynamiek van ons energiepotentieel leesbaar gemaakt

Peter Mandel ontwikkelde de topografie (beschrijvingsmethode) van de kirlianfoto waardoor deze kan worden geïnterpreteerd. Deze orgaantopografie onderscheidt drie verschillende gebieden - in overeenstemming met de drie levensniveaus - van lichaam, geest en ziel. Zo kun je ook direkt zien in welke organen of lichaamssystemen de energie, tijdelijk of chronisch, verstoord is. Dit betekent niet dat er ook al fysiek aanwijsbare klachten zijn of als zodanig worden ervaren. Ons lichaam en onze geest doen er alles aan om in balans te blijven. Dit weerspiegelt zich in ons zelfgenezend vermogen. Dit is een dynamisch circulair proces. Hierdoor zullen symptomen opkomen en weer verdwijnen en weer opkomen en weer verdwijnen... totdat de rek eruit is omdat er een te groot beroep gedaan is op de energiereserves of omdat de energiecentrale zelf niet meer goed werkt... Er ontstaan dan langzaam maar zeker chronische klachten. Dit komt vaak als eerste tot uiting in een chronische gevoel van vermoeid zijn of een gevoel van niet uitgerust raken ondanks voldoende slaapuren of rust... Dit is een geleidelijk proces wat niet altijd direct zichtbaar of voelbaar is omdat er sprake is van gewenning....een overlevingskracht die meer of minder bewust zijn werk blijft doen.

In de kirlianfoto's wordt mooi zichtbaar gemaakt dat ons energielichaam zeer dynamisch is en, met inzet van op de persoon afgestemde interventies, deze positieve impulsen ook weer snel oppakt en probeert de balans te herstellen.

Irisdiagnose

Onze ogen, als onderdeel van ons zintuigstelsel/ zenuwstelsel, onderhouden een open verbinding met de buitenwereld. Alles wat wij bewust of onbewust uit de buitenwereld tot ons nemen, komt via onze pupillen binnen en aldaar worden ze verwerkt en opgeslagen in de hersenen. Deze prikkels zetten fysiologische processen in gang en onderhouden die ook. Een reflectie hiervan is te zien in beide irissen. Ons hele lichaam is topografisch vastgelegd in beide irissen. Voor de goede 'lezer' is het oog een afspiegeling van de ziel. Middels een irismicroscoop worden de irissen en andere delen van het oog bekeken. Naast het bepalen van iemands sterke en zwakke punten in zijn of haar constitutie, is het ook mogelijk om indicaties voor verstoringen op geestelijke- en lichamelijk gebied vast te stellen.

Het gesprek met de klant is en blijft leidraad voor de behandelingen, de irisdiagnose en de kirlianfoto's zijn daarbij een heel mooi en goed hulpmiddel.

2014/2015 Impuls